NOWE ZMIANY od dnia 4 czerwca 2018 r.

  • 12/06/2017

NOWE ZMIANY od dnia 4 czerwca 2018 r.

DLA KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW i OBECNYCH KIEROWCÓW

okres próbny, kursy doszkalające i nowe ograniczenia prędkości

Każdy, kto zdobędzie uprawnienia do prowadzenia pojazdu od dnia 4 czerwca 2018 r. będzie objęty dwuletnim okresem próbnym, liczonym od dnia odbioru dokumentu. W jego trakcie, kierowca jest zobowiązany:

- odbyć między 4 a 8 miesiącem kurs doszkalający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,
- przez pierwsze 8 miesięcy kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznaczonym z przodu i z tyłu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego.

Wspomniany kurs doszkalający będzie obejmował 2 godzinne szkolenie teoretyczne przeprowadzane w ośrodku WORD, na którym zostaną poruszone zagadnienia m.in. czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, czy problematyki wypadków drogowych.

Ponadto, ustawodawca w ramach obowiązkowego kursu doszkalającego przewiduje godzinne szkolenie praktyczne, przeprowadzane przez ośrodki doskonalenia techniki jazdy. Ma ono na celu m.in. uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nadmiernej i niedostosowanej do warunków ruchu prędkości.

Obowiązkowe kursy doszkalające będą płatne. Według przepisów, o wysokości opłat zadecyduje minister transportu, ale ich koszty nie mogą przekroczyć 100 zł za szkolenie teoretyczne oraz 200 zł za szkolenie praktyczne.

Brak dostarczenia do starosty, zaświadczenia o ukończeniu wspomnianych szkoleń przed upływem 8 miesiąca od daty otrzymania prawa jazdy poskutkuje zatrzymaniem uprawnień do prowadzenia pojazdu. To jednak nie wszystko.

Przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego, kierowcy będą musieli przestrzegać bardziej restrykcyjnych ograniczeń prędkości - 50 km/h w obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.

Także przez pierwsze 8 miesięcy od momentu odebrania dokumentu prawa jazdy, kierowcy nie będą mogli podejmować pracy kierowcy ani osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem kat. B.

W przypadku, gdy podczas dwuletniego okresu próbnego, kierowca popełni 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (potwierdzone mandatami lub prawomocnymi wyrokami sądu) lub jedno przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, starosta wyda decyzję o cofnięciu prawa jazdy.

W jakich sytuacjach starosta przedłuży okres próbny i skieruje na dodatkowe badania?

Od 4 czerwca 2018 r., starosta przedłuży okres próbny o kolejne 2 lata, jeżeli w jego trakcie, kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów.

Co więcej, dodatkową sankcją będzie w takim przypadku skierowanie na badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowe przepisy dotyczące redukcji punktów karnych

Przy okazji wprowadzenia nowych przepisów, zmienią się zasady dotyczące redukcji punktów karnych. W przypadku, gdy kierowca przekroczy dopuszczalną liczbę 24 punktów karnych przyznawanych za złamanie przepisów, nie straci uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Za to zostanie skierowany przez starostę na kurs reedukacyjny. Taki sam, na który będą kierowane osoby, które popełniły dwa wykroczenia podczas dwuletniego okresu próbnego.

Osoba skierowana na kurs reedukacyjny będzie zobowiązana do odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu.

Jeżeli nie przedstawi w wymaganym terminie zaświadczenia o jego ukończeniu, starosta wyda decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

Od momentu skierowania na wspomniane szkolenie, kierowca będzie na cenzurowanym przez następne 5 lat (licząc od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny). Jeżeli w tym okresie ponownie przekroczy dopuszczalny limit 24 punktów karnych, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Nowe przepisy będą dotyczyły także kierowców z długim stażem

Przepisy, które zaczną obowiązywać od 4 czerwca 2018 r. będą dotyczyły wszystkich kierowców. Wobec tego, dwuletnim okresem próbnym i wszystkimi związanymi z nim obostrzeniami będą objęci wszyscy kierowcy, którzy po raz pierwszy odbiorą prawo jazdy po 3 czerwca 2018 r. oraz ci z wieloletnim stażem, którym prawo jazdy zostało cofnięte i byli zmuszeni do ponownego zdawania egzaminu w celu wyrobienia uprawnień do prowadzenia pojazdów.